Musikstævne

 

Sønderjysk Concert Band

åbne

Concert Band Seminar d. 2. + 3. marts 2019

Dybbøl- Skole

Gl. Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg

Som tidligere lovet er vi klar igen til musikstævne i 2019.

Musikstævne 2014
Musikstævne 2014

Tilmeldingsfrist 13. januar 2019

Traditionen tro arrangerer Sønderjysk Concert Band igen et åbent musikseminar, hvor alle interesserede amatørmusikere (blæsere og slagtøj) opfordres til at deltage.

I 2019 har vi aftale med flg. instruktører:

Bo Valbjørn,  Slesviske Musikkorps (slagtøj/dirigent) – Michael Kjær, Aabenraa Musikskole (saxofoner) – Susanne Cornelius Hansen, Sønderborg Musikskole (øvrige træblæsere) –  Lars  Olsen, Slesviske Musikkorps (messing)

Repertoire 2019:
Aladdin (Allan Menken), The last Centaur og Whispers from Beyound (Rossano Galante), Kronprinsesse Marys Honnørmarch (David Palmqvist) m.m.

Lørdag d. 2/3

Kl. 13.00 – 13.30  ankomst, opstilling, opvarmning
Kl. 13.30 – 18.15  gennemspilningsprøve og gruppeprøver
Kl. 18.15 – 19.00   aftensmad
Kl. 19.00 – 21.00   fællesprøve

Søndag d. 3/3

Kl. 9.00 – 12.30    gruppeprøve og samlede prøver
Kl. 12.30 – 13.15  frokost
Kl. 13.15 – 14.30   ”generalprøve”
Kl. 14.30 – 15.00    pause
Kl. 15.00 – 15.45  offentlig koncert

Noderne bliver udsendt i forvejen – primært som pdf-fil. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Pris: Voksen: 300 kr. Ægtefællerabat på 100 kr. (dvs. pris for ægtepar: 500 kr.) Unge under 25 år/studerende: 125 kr. Prisen går til instruktion, noder, kopiering, forsendelse, fri kaffe/vand ved prøverne o. lign. Arrangementet er økonomisk muligt på grund af Sønderborg kommunes velvillige udlån af Dybbøl-Skole. Der vil igen i år blive arrangeret fælles spisning for de, der ønsker det. Prisen vil ligge i størrelsesordenen 125 kr. for frokost og aftensmad, som opkræves forud. Betaling senest 10. februar. Se tilmeldingsblanket.

Formålet med weekenden er at få en god fælles oplevelse med at spille velkomponeret og velarrangeret musik, der er spændende og udfordrende, og som helst skal spilles med et stort orkester. Alle instrumenter skal være besat og gerne med flere på hver stemme

Hvilke instrumenter kan deltage? Der er brug for alle træ- og messingblæsere samt slagtøj. På de fleste stemmer vil fordobling være en fordel. For træblæsernes vedkommende må der gerne være så mange klarinetter som muligt. Vi ønsker så vidt muligt at have alle med, der tilmelder sig.

Krav til instrumentfærdigheder. Der stilles ikke bestemte krav, men orkestererfaring er ønskelig og især nogle af førstestemmerne er ret krævende. Det anbefales at øve på stemmen forinden, så vi hurtigere kan nå et højt kvalitetsniveau. Der er ingen aldersgrænse for deltagelse. Angiv gerne ved tilmelding et realistisk ønske til stemme (1., 2. el. 3.stemme).

Praktiske forhold Prøver og koncert finder sted i multisalen på Dybbøl-Skole, Gl. Aabenravej 20, 6400 Sønderborg. For deltagere, der ønsker at blive i Sønderborg om natten, kan det oplyses, at der er hoteller, B&B  og  gode vandrerhjem i Sønderborg  (www.visitsonderborg.dk).  Banegården ligger i gåafstand fra skolen. Inden seminaret vil vi udsende en deltagerliste, så I kan se på mulighederne for samkørsel.

Tilmelding sker på vedlagte skema, der kan sendes pr. e-mail. Tilmeldingsfrist: Gerne så hurtigt som muligt og senest den 13. januar 2019 (helst pr mail). Postadresse: Lis Berg Sørensen, Kaj Munks Vej 6, 6400 Sønderborg Mail-adresse: lis@berg-dissing.dk (husk alle informationerne). Tlf. 30 28 10 66.

NB giv/send gerne invitationen videre til andre interesserede, som du kender! Af hensyn til at få alle stemmer besat er vi nødt til at fordele mellem 1., 2. og 3.stemmer mv.

 TILMELDINGSSKEMA: ORKESTER SEMINAR d. 2. – 3.  marts 2019  på Dybbøl-Skole, Gl. Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg

Fulde navn Under 25 år/stud.Sæt x her
Bopæl (vej, nr.)
Postnummer, by
Telefonnummer/mobil
E-mail adresse (vigtig)
Ønsker at spille følgende instrument (tromboner angiv ønsket nøgle, tubaer ligeledes. F/Eb horn eller althorn.
Stemme (1.,2. 3.el 4), Eb eller Bb bas)
Hvor mange års orkester-erfaring? Hvilke orkestre
Deltagergebyr(sæt kryds) Voksen 300 kr           Ægtefællespris 500 kr (2 pers.)           Ung 125 kr
Tilmelding fælles spisning (sæt kryds) Aftensmad lørdag 80 kr Frokost søndag 45 kr
Bemærkninger – fra dig til os……

Bemærk sidste frist for:
Tilmelding  13. januar 2019
Betaling     10. februar 2019 bankkonto 1551-16948543
e-mail: lis@berg-dissing.dk
Post: Lis Berg Sørensen, Kaj Munks Vej 6, 6400 Sønderborg
Evt. spørgsmål: tlf. 30 28 10 66